Informasjon

Servus

Dette er fagnettstedet til læreverket Servus! fra Fagbokforlaget VB AS. Her kan du lese mer om Servus! og andre læreverk fra Fagbokforlaget VB AS

På fagnettstedet ligger det både elevoppgaver og ressurser til læreren. Noe av dette vil kreve innlogging, bl.a. de digitale bøkene og Drillpro. For å få brukernavn og passord til fagnettstedet eller digital bok, ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no Det er skoleansvarlig/lærer som så gir tilgang til elevene ved skolen.

Har du spørsmål om nettstedet eller Servus? Ta kontak med markedsavdelingen i Fagbokforlaget på undervisning@fagbokforlaget.no

fbf-logo.png
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern